De Dolfijn Slider

OBS de Dolfijn is een ondernemende en gezellige basisschool in Haarlem-Noord, met een leerling populatie die een goede afspiegeling van de maatschappij vormt.
Wij hechten grote waarde aan een veilig en positief schoolklimaat, waarin ieder kind optimaal tot leren komt. Onze kernwaarden zijn: ‘respect, verantwoordelijkheid  en veiligheid’.
Wij bieden leerlingen onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en rekening houdt met verschillen. Wij zien ouders als een partner in dit proces. Wij streven ernaar dat kinderen onze school verlaten vol zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld.

 

Ouders zeggen...

Een uitnodigende, goede en positieve sfeer in de school en een enthousiast team. Mijn kind gaat met veel plezier naar school.

Moeder van een leerling uit groep 2

Er is veel aandacht voor creativiteit en muziek. En  een muzikaal ontvangst bij binnenkomst! Prachtig om te zien hoe de kinderen een klein optreden verzorgen.

Vader van een leerling uit groep 4

Wat leuk dat de kinderen betrokken worden bij de gesprekken tussen school en ouders. We praten niet óver de kinderen, maar mét de kinderen. Heel zinvol en leerzaam.

Moeder van een leerling uit groep 6