BSO Midas De Dolfijn

Buitenschoolse opvang

De leerlingen van onze school kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang van BSO Midas. Eén locatie, BSO Dolfijn, is gevestigd in onze school. Midas heeft een breed activiteitenaanbod, met veel aandacht voor beweging, samen spelen en delen en vriendschappen sluiten. De andere locatie, BSO Menno Simonsz beter
bekend als "De Groene BSO" is een groene locatie, dit houdt in dat wij iedere dag buitenspelen en op pad gaan! Voor meer informatie over BSO Midas kunt u kijken op kinderopvangmidas.nl