De Dolfijn Slider

Cultuureducatie

Wij geloven dat kinderen door cultuureducatie leren verder te kijken dan de vertrouwde wereld om hen heen. Culturele vorming ondersteunt kinderen om zich open te stellen voor ervaringen en expressievormen die voor hen tot nu toe nog onbekend waren.

Cultuureducatie geeft kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met kunst, literatuur, erfgoed, muziek en media.

Ons doel is dat onze leerlingen door cultuureducatie:

  • geïnspireerd en gegrepen worden
  • in staat gesteld worden om een open houding te ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur
  • gestimuleerd worden om emoties te uiten middels het maken van bijvoorbeeld muziek, kunst of een gedicht.
Keith_Haring_fase1
Keith_Haring_fase2

Creativiteit kan met de goede ondersteuning en stimulans bij elk kind tot ontwikkeling gebracht worden.

Het levert een bijdrage aan vakoverstijgende vaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken, analyseren, creëren en reflecteren. Het maakt het onderwijs levendiger, concreter, aanschouwelijk en het geeft kinderen vaak onvergetelijke ervaringen.