De Dolfijn Slider

De TGV-klas

Onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

De TGV-klas op de Dolfijn is een plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De verwijzing naar de TGV heeft te maken met het in ‘sneltreinvaart-leren’ van deze kinderen. In de TGV gaat het voornamelijk om het samenwerken met gelijkgestemde kinderen.

Hoe fijn is het bijvoorbeeld om te kunnen ‘sparren’ met iemand die dezelfde denkwijze en ideeën heeft? Verschillende onderwerpen komen in een jaar aan bod, afhankelijk van wat de groep op dat moment nodig heeft en waar de interesses van de kinderen liggen. Samenwerken, filosofie, techniek, programmeren, leren leren en de sociaal emotionele ontwikkeling zijn voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen.

Uiteraard is er voor deze kinderen ook een uitdagend aanbod in de klas. De leerlingen werken aan een compact regulier lesprogramma, daarnaast aan het zogenaamde plusprogramma.
In het schooljaar 2018-2019  wordt TGV-les gegeven in 2 groepen, 3 - 6 en 7 - 8.