De Dolfijn Slider

Oog voor de eigenheid van het kind

Intelligent en sociaal

De dolfijn is een intelligent en sociaal dier. Niet voor niets hebben wij onze school naar dit mooie dier genoemd. Bij De Dolfijn willen we dat ieder kind optimaal leert en tegelijk een goede sociaal-emotionele ontwikkeling doormaakt. Wij bieden leerlingen onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en rekening houdt met verschillen. Wij stimuleren en activeren elk kind in een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Een kind leert bij ons op eigen niveau en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft!

PBS op de Dolfijn

Bij De Dolfijn staat Positive Behavior Support (PBS) hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers elkaar respecteren, verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en een bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat. Wij besteden daarom veel aandacht aan de positieve bekrachtiging van gewenst gedrag.

Ouders en team op één lijn

De Dolfijn is een school waar kinderen, ouders en team de handen ineen slaan. Wij streven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind. En dus naar een gelijkwaardige samenwerking tussen ouder en school. Ouders nemen bij ons deel aan werkgroepen zoals ‘De gezonde school’ en ‘Communicatie’. Zo maken we die gezamenlijke verantwoordelijkheid concreet.

TGV: leren in een sneltreinvaart

Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen wekelijks les in onze TGV-klas. We hebben daarvoor een speciale ‘leerkracht excellentie’. Vanaf de kleutergroepen prikkelt deze leerkracht het leervermogen van snelle leerlingen. Samenwerken, filosofie, techniek, programmeren, ontwerpen en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn onderwerpen die aan bod komen.