Gezonde school

OBS de Dolfijn is een Gezonde School. De Gezonde School draagt bij aan een gezonde leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding en stimuleert het welbevinden van de leerling.

OBS de Dolfijn heeft het officiële vignet Gezonde School toegekend gekregen voor de thema’s  ‘Voeding’  en ‘Sociaal emotionele ontwikkeling’.

Gezonde leefstijl

Wij promoten een gezond voedingsbeleid en deelname aan sport en beweging, door activiteiten als gruitendagen, gezonde traktaties, sportactiviteiten binnen en buiten de school en smaaklessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen werken en samen spelen

Wij ondersteunen de sociaal-emotionele ontwikkeling en stimuleren het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid, door onder meer onze pedagogische aanpak PBS, de methode Leefstijl voor sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedragsprotocol en door aandacht te besteden aan de Week tegen het pesten.

We besteden tijdens het zelfstandig werken aandacht aan vaardigheden als samenwerken, overleggen en taken verdelen.

We stimuleren kinderen in hun samenspel, zowel in lessituaties zoals bij gym, als in vrije situaties op het schoolplein.

 

 

 

Voldoende beweging

Alle leerlingen krijgen twee keer per week gym. Daarnaast organiseren wij regelmatig sportactiviteiten in samenwerking met het CIOS. Ook bieden lokale sportverenigingen sportclinics aan, om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten.

 

Ouderparticipatie

Samen met ouders werken wij aan de uitvoering van ons beleidsplan. Zij denken met ons mee en ondersteunen ons in de activiteiten.