De Dolfijn Slider

Gezonde school

OBS de Dolfijn is een gezonde school. Een gezonde school draagt bij aan een gezonde leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding en stimuleert het welbevinden van de leerling.

Gezonde leefstijl

De school promoot een gezond voedingsbeleid en deelname aan sport en beweging, door activiteiten als gruitendagen, gezonde traktaties, sportactiviteiten binnen en buiten de school en smaaklessen.

Samen werken en samen spelen

Daarnaast ondersteunt OBS de Dolfijn de sociaal-emotionele ontwikkeling en stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid, door onder meer onze pedagogische aanpak PBS, de methode leefstijl voor sociaal-emotionele ontwikkeling, het gedragsprotocol en door aandacht te besteden aan de week tegen het pesten.
Tijdens het zelfstandig werken wordt aandacht besteed aan vaardigheden als samenwerken, overleggen en taken verdelen. Kinderen worden gestimuleerd in hun samenspel, zowel in lessituaties zoals bij gym, als in vrije situaties op het schoolplein.

Voldoende beweging

Alle leerlingen krijgen twee keer per week gym. Daarnaast worden regelmatig sportactiviteiten georganiseerd in samenwerking met het CIOS. Ook bieden lokale sportverenigingen sportclinics aan, om de leerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten.

Ouderparticipatie

Samen met ouders werkt OBS de Dolfijn aan de uitvoering van het beleidsplan. Ouders denken mee en ondersteunen in de activiteiten.