De Dolfijn Slider

Kennismaking & inschrijving

U kunt uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van 1 jaar.

Er worden regelmatig  kennismakingsochtenden georganiseerd. Er wordt een rondleiding gegeven, u ontvangt informatie over de school en uiteraard heeft u de gelegenheid vragen te stellen. U kunt zich hiervoor opgeven via de mail (saskia.bruschke@bsdedolfijn.nl) of telefonisch.

Na de kennismaking krijgt u een inschrijfformulier mee. Als u besluit uw kind in te schrijven, kunt u dit formulier, samen met kopie van ID, later bij de administratie inleveren of mailen.

Wanneer uw kind staat ingeschreven bij De Dolfijn ontvangt u wanneer uw kind 3 jaar en 8 maanden oud is, een ouderformulier. In dat ouderformulier vragen wij u ons het één en ander te vertellen over onder andere de ontwikkeling en interesses van uw kind. Samen met deze informatie én de informatie (die met uw toestemming) naar school wordt gestuurd vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, wordt uw kind vervolgens ingedeeld in één van onze kleutergroepen. Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, wordt u opgebeld door de leerkracht bij wie uw kind in de klas komt om wen-afspraken te maken. Deze wen-afspraken vinden plaats in de laatste twee weken voordat uw kind bij ons op school komt en bestaan uit een aantal dagdelen. Wanneer uw kind tot vier weken vóór of in de zomervakantie jarig is kan er in het belang van uw kind afgeweken worden van de wen-procedure. In onderling overleg met u en de leerkracht wordt dan gezocht naar een passende oplossing. Rond de derde schoolweek van uw kind nodigt de leerkracht u uit voor een welkomstgesprek.

Momenteel is er een inschrijvingsstop voor leerlingen in groep 1 en 2 in het jaar 2017-2018. Voor het jaar 2018-2019 hebben wij nog enkele plaatsen vrij.

 

Instroom vanuit een andere school

Wanneer u uw kind wilt overplaatsen vanuit een andere school, kunt u een afspraak maken met de adjunct-directeur, Marianne Helversteijn, voor een kennismakingsgesprek. Voor definitieve plaatsing, zullen wij altijd contact opnemen met de school waar uw kind op dat moment zit.

In beginsel proberen we ieder aangemeld kind daadwerkelijk toe te laten. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal basisonderwijs hebben ontvangen. Ook stellen we ons terughoudend op bij een aanmelding naar aanleiding van een meningsverschil tussen de ouder(s) en een andere basisschool. Verder hebben we t.a.v. kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving. Omtrent toelating beslist de directeur. Bij weigering wordt aan de betrokken ouders schriftelijk verwoord welke argumenten hebben geleid tot de afwijzing. Tegen dit besluit kunt u eventueel in beroep gaan bij ons schoolbestuur, Stichting Spaarnesant.