De Dolfijn Slider

Ons onderwijs

Passend onderwijs

Ons onderwijs wordt aangeboden op 3 niveaus, waarbinnen ook weer gedifferentieerd wordt, zodat elk kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Er wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van de leerling. Zo heeft elk kind de kans om zich maximale te ontplooien.
Er wordt gewerkt binnen een voorspelbaar en uniform klassenmanagement, waarbij gebruik gemaakt wordt van het zgn. GIP- en ADI-model.

Thematisch onderwijs in de onderbouw

In de onderbouw (groepen 1 en 2) wordt gewerkt met thema’s. In een jaar komen 6 verschillende thema’s aan bod. De methode Ik en Ko ligt hieraan ten grondslag. De lessen  woordenschat, voorbereidend rekenen, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling hangen allemaal samen met dit thema.  In de onderbouw wordt gewerkt aan zowel de persoonlijkheidsontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling. Er is een evenwichtige afwisseling  in leerkrachtgebonden lessen en zelfstandige werkvormen.

Onderwijs in de midden- en bovenbouw

In de groepen 3 t/m 8 wordt in de ochtend gewerkt aan de kernvakken, met afwisselend instructielessen, zelfstandige verwerkingstijd en samenwerkopdrachten. ICT wordt hierbij intensief ingezet.
In de middag wordt gewerkt aan onder meer de zaakvakken, creatieve vakken en keuzevakken.
Zelfstandig plannen en verantwoordelijkheid dragen voor het werk wordt gestimuleerd. Ter ondersteuning hebben de leerling een ‘zelfstandig werkformulier’.
De talenten en capaciteiten van iedere leerling staan voorop. Waar je sterk in bent buit je uit, waar je minder sterk in bent, ontwikkel je met behulp van de leerkracht en anderen. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de leerlijnen uit de methodes, maar richt zich daarnaast op de mogelijkheden van ieder kind.

ICT

ICT binnen de school wordt vandaag de dag steeds belangrijker. Het is een ideaal middel om op een uitdagende manier onderwijs op maat te bieden. Bovendien groeien onze kinderen op in een digitale maatschappij waarbij de computer als hulp- en communicatiemiddel steeds meer wordt ingezet. Op De Dolfijn zetten we ICT op verschillende manieren in. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van oefenprogramma’s behorende bij de methodes, het maken van (PowerPoint) presentaties of deelname aan ‘e-twinning’, een online community waarin leerlingen van 30 Europese landen kunnen samenwerken.