De Dolfijn Slider

Positive Behavior Support

Wij hechten er grote waarde aan dat leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel bij ons op school op een prettige en positieve manier met elkaar omgaan.  Daarom leren we de kinderen met elkaar om te gaan vanuit de waarden respect, verantwoordelijkheid en veiligheid en geven we zelf het goede voorbeeld daarin. We zetten hiervoor de pedagogische aanpak PBS in.

PBS staat voor Positive Behavior Support en is een schoolbrede aanpak waarbij een team zich richt op het positief stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen. Dit doen zij door:

  • Actief te werken aan een positieve schoolcultuur.
  • De waarden van de school te bepalen en de gedragsregels hieraan te koppelen.
  • De gedragsregels te visualiseren.
  • Door middel van lessen in goed gedrag de gedragsregels daadwerkelijk in te oefenen.
  • Het actief toezicht in de algemene ruimten en m.n. het schoolplein verder aan te scherpen.
  • Afspraken te maken over ongewenst gedrag en de daaropvolgende interventies en consequenties.
  • Data te verzamelen en te analyseren om vervolgens te kunnen interveniëren en beleid aan te passen.
PBS De Dolfijn

Op deze manier ontstaat een veilig en voorspelbaar klimaat waarbinnen sociaal gedrag systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. De leerlingen weten wat er in de school van hen verwacht wordt en gedragen zich daarnaar. Hierdoor ontstaat een prettige en veilige leeromgeving en sociale cohesie in de groepen. Dat leidt tot meer effectieve leertijd en grotere taakgerichtheid met als gevolg betere leerprestaties.