De Dolfijn Slider
kindergarten-artwork-1206607

Visie en missie

Wij hechten grote waarde aan een veilig en positief schoolklimaat. Onze kernwaarden zijn: ‘respect, verantwoordelijkheid en veiligheid’. Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de principes van PBS, Positive Behavior Support (www.swpbs.nl).

De school stelt zich tot doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen in een inspirerende en uitdagende leeromgeving. Wij stimuleren en ondersteunen de leerlingen in hun ontwikkeling en zoektocht naar eigenheid, waarin zij hun talenten optimaal ontplooien. Wij bieden al onze leerlingen onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en houden rekening met verschillen.

Wij streven ernaar dat kinderen onze school verlaten vol zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld.

 • Ons onderwijs is van hoge kwaliteit
 • Onze medewerkers zijn professionals, die opbrengstgericht werken.
 • Er is een goede leerlingenzorg en alle leerkrachten werken vanuit deskundigheid, efficiëntie en structuur aan de continuïteit van het leerproces.
 • Er wordt resultaatgericht gewerkt en gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem.
 • Onze leerlingen krijgen les in een veilige leeromgeving.
 • Levenslang leren is het uitgangspunt, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen.
 • Onze leerlingen kunnen hun talenten veelzijdig ontwikkelen: cognitief, creatief en sociaal.
 • Onze leerkrachten streven naar uitdaging en succes voor elke leerling.
 • Onze leerlingen zijn trots en betrokken.
 • Onze leerlingen worden geïnspireerd en uitgedaagd door gedreven leerkrachten.
 • Onze leerlingen en leerkrachten hebben een proactieve houding. Zij  zien kansen en uitdagingen.
 • Ieder kind voelt zich welkom.
 • Er is respect voor verschillen tussen kinderen.
 • Er is aandacht voor tolerantie en onderlinge solidariteit.
 • Er heerst rust in de school.
 • Leren doen we met plezier.
 • Er is sprake van heldere communicatie.