BSO Midas De Dolfijn

Voor- en Vroegschoolse Educatie

De Dolfijn werkt samen met de peuterspeelzalen Roosmarijn (Stichting SKOS).

Met deze peuterspeelzaal vormen wij de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Peuterspeelzaal Roosmarijn is inpandig gehuisvest.

Zowel op de peuterspeelzaal als bij ons in de onderbouw, wordt gewerkt met het programma ‘Ko-totaal’.  Het programma is thematisch opgebouwd en maakt gebruik van de poppen Puk en Ko. Zes keer per jaar wordt in de onderbouw met een nieuw thema gestart. Ko-totaal richt zich naast taal en rekenen, ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek.

De VVE biedt ook verschillende activiteiten en bijeenkomsten aan voor ouders. Deze zijn gericht op de taalontwikkeling van het kind. Voor meer informatie over activiteiten en bijeenkomsten, kunt u contact opnemen met onze VVE-coördinator Miranda Oud. miranda.oud@bsdedolfijn.nl

Voor meer informatie over de peuterspeelzalen kunt u kijken op www.skos.nl