Home

 
dolfijnachter

Basisschool de Dolfijn

Basisschool de Dolfijn is een dynamische, ondernemende en gezellige basisschool in Haarlem- Noord. Als openbare school vormen we samen met onze leerlingen en hun ouders een goede afspiegeling van de maatschappij. Onze school telt ruim 235 leerlingen en 22 enthousiaste teamleden. Naast kwalitatief goed onderwijs hechten we grote waarde aan veiligheid, verantwoordelijkheid en respect hebben voor elkaar. We willen nieuwsgierigheid wekken, uitdagen en voor ieder kind passend onderwijs bieden in een sfeervolle en warme schoolomgeving.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, hierdoor kunnen links op de website (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Excuses voor het eventuele ongemak

gezondeschool

OBS de Dolfijn; een gezonde school.

OBS de Dolfijn heeft het officiële vignet Gezonde School toegekend gekregen.

Daaraan gekoppeld streeft de Dolfijn een gezond voedingsbeleid na. Wij leven voor en promoten. Wij vertrouwen daarin op een verantwoorde keuze door de ouders van onze school.

De verwachtingen en adviezen rondom ons voedingsbeleid zijn vastgelegd op papier.

Klik hier voor het beleid  OuderCommissie BS de Dolfijn